Colophon

Nätplatsen gör sig bäst med en skärmupplösning på minst 1024x768. Ju högre uppläsning desto bättre. Likaså bör man ha en något så när modern nätbläddrare, som följer gängse standarder (XHTML+CSS2). Har den dessutom stöd för IDN kan du använda adressen http://kråkelund.se om du vill. Mer information om IDN finns här.

För att underlätta arbetet med att driva och producera denna nätplats används bl.a följande mjukvaror och verktyg:

Back to top